Jiu Jitsu Care

Jiu Jitsu Care (JJC) zet zich in voor cliënten die houvast zoeken in het dagelijks leven.
JJC heeft een breed scala aan methodieken ontwikkeld die aansluiten bij bepaalde
zorgvragen. Deze methodieken zijn ontwikkeld door een ervaren en enthousiast team van zorgverleners.

 

JJC maakt gebruik van technieken vanuit Judo en Braziliaanse Jiu Jitsu, waarmee op een laagdrempelige manier een basis wordt gelegd in het vertrouwen tussen cliënt en coach. Op basis van de zorgvraag maakt JJC samen met de cliënt een persoonlijk ondersteuningsplan, waardoor JJC zorg op maat biedt aan haar cliënten.

Tijdens de trainingen komen de cliënten in bepaalde posities die te vertalen zijn naar hun zorgvraag. Het gedrag van de cliënten wordt geobserveerd en geëvalueerd, waarbij zij handvatten krijgen aangereikt die zij in het dagelijks leven kunnen toepassen.

Een traject duurt gemiddeld 10 weken waarbij 2 keer per week wordt getraind. Een trainingssessie duurt 40 tot 60 minuten. Een traject bestaat uit 4 fases.

 

Fase 1:
Kennismaking
Doelen stellen
Grenzen (leren) aangeven

 

Fase 2:
Doorzettingsvermogen
Weerbaarheid
Ondersteuning voor ouders

 

Fase 3:
Zelfvertrouwen
Zelfregulatie

 

Fase 4:
Inzicht in eigen kunnen

Evaluatie

 

De cliënten kunnen de lessen één op één en in groepsverband volgen. Tijdens de één op één lessen is
er meer ruimte om gerichter te werken aan de zorgvraag van de cliënt. Bij de groepslessen wordt meer nadruk gelegd op het elkaar corrigeren, motiveren, samenwerken en omgaan met groepsdruk.

 

Uw interesse gewekt?

 

Kennismaken?

 

Deel deze site met anderen
24/7
error: Content is protected !!