Broodfonds

Welke uitkomst biedt het Broodfonds voor ondernemers?

Ondernemerschap en verzekeringen tegen arbeidsongeschiktheid

Er zijn verschillende vormen om jezelf als ondernemer te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Één van deze manieren is het Broodfonds. We vroegen Jutta Klitsie, ZZP'er bij Waddenzorg en aangesloten bij tactvol Zorg, naar haar ervaringen en we onderzochten wat de voor- en nadelen zijn om je aan te sluiten bij een broodfonds.

In het pensioenakkoord van April 2021 (KVK) is vastgelegd dat zelfstandige ondernemers verplicht worden om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Ook wordt er gesproken over regels voor vrijwillige pensioenregelingen. Bij veel ondernemers bestaat het idee dat een AOV honderden euro’s per maand kost, maar met een beetje speurwerk kom je er achter dat dit niet het geval hoeft te zijn.

Wat is een Broodfonds?

Een Broodfonds is een kleinschalig collectieve voorziening als alternatief voor een AOV. Een groep zelfstandig ondernemers vormt het collectief en betaalt maandelijks een premie aan het broodfonds. Bij langdurige uitval door ziekte verstrekt het Broodfonds een uitkering volgens afgesproken voorwaarden. (ZZP Nederland)

Hoe werkt het?

Jutta: "Bij het Broodfonds heb je voor twee jaar een uitkering. Wanneer je ziek bent en aanspraak wil doen op het Broodfonds, meld je bij de commissie dat je ziek bent. In een leden overleg wordt besloten of je in aanmerking komt voor een uitkering. Hiervoor wordt er gekeken naar de gemaakte afspraken."

Het collectief bestaat telt 20 tot maximaal 50 leden. De maandelijkse premies vormen een buffer doordat er veel meer wordt ingelegd dan uitgekeerd. Hierdoor is er een financiële buffer, wat garantie geeft van betaling. Voor de zeldzame gevallen waarin volledige betaling door te veel zieken niet kan worden gerealiseerd, is er een zogenoemde Broodfondsalliantie die bij kan springen met schenkingen (ZZP Nederland).

De voordelen

 • Belastingvoordeel
  Het bedrag wat je schenkt aan iemand die ziek is, is belastingvrij. Ook het ontvangen van schenkingen uit het broodfonds is niet belast met inkomstenbelasting (Beeldrijk).
 • Transparant
  De geldstromen zijn transparant. Hierdoor weet je wat de kosten zijn en aan wie je schenkingen geeft (Broodfonds.nl).
 • Gelijke behandeling
  De hoogte van je inleg en uitkering wordt niet bepaald aan de hand van je leeftijd, gezondheidsverleden of de zwaarte van je beroep. Voor iedereen gelden dezelfde afspraken (Broodfonds.nl).
Jutta: “Je kunt altijd weg uit je broodfonds. Wanneer je eruit stapt, neem je het geld wat je hebt ingelegd weer mee. Ten minste, wat ervan over is. Dit is allemaal vooraf vastgelegd waardoor alles heel transparant is.”
 • Vrijheid
  Het Broodfonds kent geen vereiste contractduur, je kunt opstappen wanneer je wil. Jouw resterende inleg blijft van jou (AOV-ZZP.nl).
 • Verantwoord
  Er wordt niet belegd met de schenkingen die je doet in het Broodfonds (AOV-ZZP.nl).
 • Netwerk
  In de praktijk blijkt dat mensen in een Broodfonds tezamen een professioneel netwerk vormen. Naast financiële steun kunnen ze elkaar daardoor ook op andere vlakken helpen.
Jutta: “Het sociale aspect van het broodfonds spreekt me aan. Er zijn ledenvergaderingen. Je kent elkaar en vertrouwt elkaar. Ik vind het heel warm. Je kunt elkaar helpen, dat past bij mij.”

De nadelen

Jutta: "Bij een broodfonds krijg je maximaal twee jaar een uitkering"
 • Korte looptijd
  De looptijd van een broodfonds uitkering is maximaal twee jaar (Beeldrijk).
 • Vertrouwen
  Om het broodfonds te laten werken, moet je duidelijke afspraken maken met elkaar omtrent de openheid over je gezondheid. Vervolgens moet je elkaar erop vertrouwen dat iedereen eerlijk is en zich aan de afspraken houdt
 • Nazorg
  Bij een broodfonds is er geen nazorg, zoals dat bij veel AOV's wel het geval is. Er is geen coach die je helpt bij je re-integratie, niemand die je een zetje in de juiste richting geeft. Je bent aangewezen op jezelf en je eigen netwerk (ZZP Nederland).
 • Maximale hoogte uitkering
  De hoogte van je uitkering is gekoppeld aan je inleg en het aantal leden van het broodfonds. De inleg varieert van €33,75 tot €112,50 per maand. Het maandelijks uit te keren bedrag ligt tussen de €750,00 en €2500,00 (Broodfonds.nl).
 • Belastingvoordelen
  De belastingvoordelen die bij veel AOV's over de maandpremie mogelijk zijn (ikwordzzper.nl), gelden niet bij de maandelijkse inleg in het broodfonds.
 • Kosten
  Bij veel Broodfondsen betaal je eenmalig een instap premie en maandelijks zo'n €12,50 aan contributie (Broodfonds.nl).

Conclusie

Het broodfonds is een laagdrempelig initiatief om een tijdelijke arbeidsongeschiktheid op te vangen. De inleg is niet fiscaal aftrekbaar, wat bij een reguliere AOV doorgaans wel het geval is. Doordat de uitkering een maximale looptijd heeft van twee jaar, is het Broodfonds minder geschikt als enige verzekering tegen langdurende of in het ergste geval zelfs permanente arbeidsongeschiktheid. Daarnaast is de maximale maandelijkse uitkering lager dan wat je bij een reguliere AOV kunt afspreken. Je kunt met een broodfonds de periode waarop een AOV begint met uitbetalen rekken met twee jaar waardoor je je AOV tegen een lagere premie kunt afsluiten.