BASISKENNIS MEDICIJNGEBRUIK

Trainers

Raymond van Donkersgoed

Begeleider GGZ, docent emotie regulatie- en agressie hantering, elementaire weerbaarheid & MMA.

Elza Lotte Diderik

Trainingsacteur, trainer agressiehantering en theaterdocente.

Martine Langeveld

Begeleider gehandicaptenzorg, trainer agressiehantering in de zorg & Accountmanager tactvol zorg

In deze e-learning doe je basiskennis van medicijnen op om op een verantwoorde wijze medicatie te kunnen verstrekken. Je leert de belangrijkste aandachtspunten van medicijnen zoals de indicatie, gebruik, bijwerkingen en wisselwerkingen. Je leert wat je verantwoordelijkheden zijn bij het geven van medicatie. De cursus bestaat uit filmpjes en korte opdrachten.

Na het behalen van deze cursus ben je in staat om:

 • Uit te leggen wat een medicijn is;
 • Betrouwbare informatie over medicijnen op te zoeken;
 • De vier belangrijkste aandachtspunten van medicijnen te benoemen;
 • De overeenkomsten en verschillen tussen merkmedicijnen en merkloze medicijnen te benoemen;
 • De risico's van vrij verkrijgbare medicijnen en gezondheidsproducten te benoemen;
 • Aan te geven waarom de indicatie van belang is bij medicijngebruik;
 • Aan te geven hoe de opname en uitscheiding van medicijnen de werking van medicijnen beïnvloeden en voorspellen welke factoren hierop invloed hebben;
 • De aandachtspunten voor goed gebruik van medicijnen benoemen;
 • Onderscheid te maken tussen werking, bijwerking en overgevoeligheid en voorspellen welke factoren hierop invloed hebben;
 • Te benoemen welke producten een wisselwerking kunnen geven met medicijnen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn;
 • Je eigen taken en verantwoordelijkheden in het medicijnproces te benoemen;
 • Eigen taken en verantwoordelijkheden in het medicijnproces te benoemen.

Accreditatie punten:

 • Kwaliteitsregister V&VN:  2 punten;
 • Registerplein deskundigheidsbevordering GGZ-Agogen:  2 punten;
 • Registerplein deskundigheidsbevordering GHO:  2 punten;
 • Registerplein deskundigheidsbevordering Maatschappelijk werk:  2 punten;
 • Registerplein, deskundigheidsbevordering aandachtsfunctionarissen:  2 punten;
 • Registerplein, deskundigheidsbevordering cliënt ondersteuners:  2 punten.

* Deze training wordt in samenwerking met het instituut verantwoord medicijngebruik aangeboden.

Deelnemen