BASIS BHV

Trainers

Raymond van Donkersgoed

Begeleider GGZ, docent emotie regulatie- en agressie hantering, elementaire weerbaarheid & MMA.

Elza Lotte Diderik

Trainingsacteur, trainer agressiehantering en theaterdocente.

Martine Langeveld

Begeleider gehandicaptenzorg, trainer agressiehantering in de zorg & Accountmanager tactvol zorg

Het brandalarm gaat af. Jij bent vandaag de verantwoordelijke BHV’er. Jij voelt je bekwaam om deze situatie daadkrachtig en kalm te hanteren en alle cliënten en collega’s in veiligheid te brengen. Je bekijkt de BMI en lokaliseert de melding. Je stuurt de aangesnelde collega’s aan en coördineert het proces om de benodigde ontruiming in gang te zetten.

Een bekwame BHV’er maakt hét verschil tussen leven en dood. De brand bij GGZ Rivierduinen in 2011 staat als pijnlijk voorbeeld van de gevolgen wanneer de BHV’er onvoldoende bekwaam is. Geregeld BHV trainen zorgt dat jij de reddende engel bent in noodsituaties.

Haal je Basis BHV certificaat in één dag!

De cursus Basis-BHV bestaat uit een theorie en praktijk gedeelte. In het theoretische gedeelte leer je hoe je moet reageren in bepaalde situaties. Tijdens het praktische gedeelte ga je dat ook daadwerkelijk oefenen. Door de combinatie van theorie en praktijk zal je in de praktijk adequater kunnen handelen. Tijdens de Basis-BHV-cursus zullen in één dag de volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Brand en ontruiming;
  • Een beginnende brand blussen;
  • Omgang met brandblussers;
  • Hoe en wanneer overgaan tot ontruiming;
  • LEH (levensreddende eerste hulp);
  • Reanimatie en AED.

De BHV-cursus is een all-in cursus, hierin zit onder andere ook een lunch, koffie en thee inbegrepen.

* Deze cursus wordt in samenwerking met Paru BHV Opleidingscentrum aangeboden.

Deelnemen